خر ِ لنگِ دمكراسي

خر ِ لنگِ  دمكراسي

زمان :  هزار و سيصد و … هجري  شمسي

مكان :   جمهوري ايران ، تهران ، ميدان ونك

خانم پليس با كت و دامن كوتاه ِ اتو شده وسوت نقره اي رنگ  بر لبهاي ماتيك زده شان درحال هدايت ما شينهاي بسيار زيبا و مدل بالاي اروپايي و آمريكايي هستند كه در ترافيك وحشتناك ميدان ونك در هم گره خوردند ، رانندهء بسياري از ماشينها خانمهاي آرايش كرده و اكثرا ً جوان هستند ، از پنجرهء بعضي از ماشينها سر ِ يك سگ كوچك و مينياتوري بسيار زيبا بيرون است كه به عابرين پياده نگاه ميكند.

پياده رويِ شلوغ است ، بسياري از عابرين پياده جوانند ؛ پسرهايي با موهاي  آخرين مدل ِ محله هاي پايين شهر ِ شهرهاي بزرگ آمريكا ، كه بعضي هاشان صورتشان آرايش شده و يك گوشواره به گوششان است  . دخترهايي بسيار خوش پوش وشيك كه به خاطر ِ آرايش و بيني ِ عمل كرده شان، نمي توان قيافهء واقعي شان را حدس زد ، تك وتوك چند تا آدم كرواتي هم ميتوان ديد ، از لباسهايي كه به مدل محلي ( كردي ، گيلكي… ) يا شبيه به مدلهاي محلي باشد ،  خبري نيست به ندرت لبخند به چهرهء كسي ميبينيد ، همه سعي دارند خودشان رو نسبت به ديگران بي تفاوت نشان بدهند ولي كاملا ً زيرچشمي همديگر را تحت نظردارند بعضي وقتها اين وسط توريست هاي خارجي با ظاهر ساده وبيخيال و چهرهء بشاششان  جلب نظر ميكنند .

خانم پليس، ماشينهاي سمت جنوب ميدان را نگه داشته  تا ترافيك داخل ميدان سبكتر شود ولي تا يك لحظه غافل ميشود ، يك بوگاتي  كه يك دختر، پسر ِ حدودا ً بيست سالهء سيگار به دهان، سوارش هستند، يواشكي خودشان را قاطي ماشينهاي داخل ميدان ميكنند .

…….

…..

خُب ، خدا رو شكر كه حكومت ديكتاتوري ِ ديني ِ … بد ِ بد ِ بد ، ساقط شده و ما الان در مملكتمان آزاديم ، زنداني سياسي نداريم ، هر كس دربيان عقيده اش آزاد است ، رسانه ها آزادند ، دانشگاه ها آزادتر ،… اديان و شبه ِ اديان رو كه ديگر نگوييد ، اينقدر آزادند و روز به روز به تعدادشون اضافه ميشه كه خدا و شيطان ، جفتشان با هم كم آوردند و از خودشان ميپرسند : اين همه دين و مسلك رو ما كي به وجود آورديم كه خودمان هم خبر نداريم ؟؟ خدا رو شكر ، خدا رو صد هزار مرتبه شكر  كه حكومت ظلم و جور و فساد رفت و مشكلات ما هم با ايشان رفت ( ياد روزنامه اطلاعات ميافتم كه ، با بزرگترين فونتي كه داشت در صفحه اول تيتر زده بود : شاه رفت ) ، درحال حاضر مردم ايران ، سوار بر خر مراد چهارنعل بسوي خوشبختي ميتازند .

…..

به هيچ وجه قصد ، طرفداري يا عدم طرفداري  نيست ، مسلما ً ديكتاتوري بد و دمكراسي خوب است و بسياري از مشكلات فعلي ما به خاطر سيستم حكومتي ِ فعلي ماست ولي سئوال اينجاست كه : چه مقدار از معضلات ما مربوط به نظام حكومتي ماست ؟؟ و سئوالات ديگري  از اين قبيل  : مگر اين حكومت ازما نيست؟؟ مگراعضاي نيروهاي مسلح ، بسيج ، سپاه و  كارمندان ِ دولت و…. ايراني نيستند؟  يا شهرهاي خمين ، رفسنجان ، طبس، قم  ، اردبيل و…. جزء كشور ايران نيست؟؟ چرا اين حكومت يا مشابه آن در فنلاند ،‌ ‍‍‍ژاپن ، استراليا ،‌ نروژ ، كانادا….  به سر كار نيآمده ؟ و اگر برسر كار ميآمد سي سال پا برجا ميماند؟؟ اگر ميگوييد مقصر اصلي خارجيست و كار، كار ِ انگليساست ، چرا اين خارجي ها و كلا ً عوامل خارجي ، بر كشورهايي كه فوق الذكر وبسياري از كشورهاي ديگر چندان تاثيري نداشته  يا كمتر تاثير داشته اند؟

اكثرا ً فكر ميكنيم كه عوامل خارجي نقش پر رنگ تري در ناكامي ما بازي ميكنند و متاسفانه رسانه هاي داخلي و خارجي هم به اين طرز تفكر دامن ميزنند، همگي به اتفاق از مردم تعريف ميكنند و دشمن را تقبيح ، حال رسانهاي داخلي  اين دشمن را: مافياي اقتصادي ،‌ آمريكاي جهانخوار ،‌ اسرائيل ، دنياي غرب…….و رسانه هاي خارجي ؛ حكومت فعلي ايران و سران آن ، دين اسلام ، حملهء اعراب ، آخونديسم و…..  معرفي ميكنند .

خواهش ميكنم نسبي گرا باشيم ، به هيچ وجه نميتوان گفت كه عوامل فوق الذكر بي تأثير بوده ، ولي مشكل اصلي از خود ماست ودرون ما ،‌ به بياني دقيق تر: از طرز فكر و عملكرد ما نسبت به دنياي پيرامونمان .

جوزدگي و محيط مداري افراطي : هزاران مورد ريز ودرشت براي اين مقوله ميتوان ذكر كرد ولي  مثالي بارزتر ازخود  انقلاب اسلامي  نيست ، مردمي جو زده در اواخر قرن بيستم ، تحت تاثير فضا و محيط آن زمان ، كور و بدون اندكي تفكر، آنچنان بلايي به سر خودشان(و البته نسلهاي بعدشان ) آوردند كه تا سالها و شايد هم قرنها از طبعات آن آسيب خواهند ديد .

به نظرشما بالاترين علت مرگ و مير در ايران چيست؟؟ پيري؟ سرطان ؟ تصادفات رانندگي ؟ .. نخير ،‌اگر هيچ كدام از موارد فوق الذكر مردم ايران را  نكشد حرف مردم حتما ً خواهد كشت ، ايرانييان ( منظورم اكثريت ايرانييان از جمله خود بنده ميباشد و گرنه شما دوست عزيز انشاالله جزء اقليت هستيد) راه ميروند با كفشهاي مردم ،‌ غذا ميخورند به اشتهاي مردم ، لباس ميپوشند به سليقهء مردم .. خلاصه ميميرند براي حرف مردم نه به فرمان عزرائيل ، شايد به خاطر همين خصيصه هست كه در دنياي كنوني بيشتر متأثر هستيم تا مؤثر.

تنبليم و دلال مآب ، منظور از دلالي ، طرز تفكريست كه ميخواهد با كمترين هزينه ( وگاهي اوقات مفتي ) بيشترين سود را عايد شخص كند ، بسياري از ايرانييان كه به كشورهاي ديگر مهاجرت كرده اند  ميگويند : آنجا بايد حسابي كار كرد ، انگار خودشان غير مستقيم معترفند كه در ايران عموما‌ ً حسابي كار نميكنند ، آمار ساعات كار مفيد درايران هم مؤيد همين موضوعست.

با خود و ديگران صادق و منصف نيستيم ،متظاهريم ،‌ كم مطلالعه ايم و پر مدعا ، مغروريم و خودراي(مط‍‍مئن باشيد ديكتاتوري در ايران محدود به حاكمان اين سرزمين نيست و بسياري از ما ، در محدودهء خودمان ، ديكتاتوريم) ، نسبت به تاريخ خود و علل مشكلات خود فراموش كاريم و نآگاه(وفاجعه اينجاست  كه فكر ميكنيم آگاهيم)،عموما ً نگرش نادرستي به مسئله جنسيت داريم ، به شدت فضوليم( در اين كشورعموما ً همه چيز به همه كس ربط دارد) ، هنوز تعصبات زيادي در بينمان رواج دارد ، بي برنامه ايم ،  تعامل گروهيمان ضعيف است ، نه انتقاد پذير هستيم و نه شيوه انتقاد درست را ميدانيم ، نسبي گرايي در فرهنگمان كم رنگ است، احساس مسلكيم و خرد گريز ، دُز ِ خاله زنكيمان بالاست ، خار را در چشم ديگران ميبينيم وچوب را در چشم خود نميبينيم ودر بعضي موارد بلعكس مرغ همسايه برايمان غاز است…خلاصه آنچه خوبان همه دارند ما به تنهايي داراي آن ميباشيم .

مطمئنا ً ايرانيان محسنات بسياري نيز دارند ولي در اينجا ، قصد بررسي مشكلات است و ذكر اين نكته كه اين مشكلات بيشتر از آنكه بيروني باشند درونيند .

مطمئنا ً خر ِ لنگ ِ دمكراسي ما را به پيش خواهد برد ، ولي سئوال اينجاست ، تا چه حد ؟؟

نويد اقدسي

Advertisements
این نوشته در برابری جنسیتی, حقوق بشر, سکولاریزم و جایگاه عقل و دین ارسال شده و با برچسب‌گذاری شده. این نوشته را نشانه‌گذاری کنید.

پاسخی بگذارید

Please log in using one of these methods to post your comment:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s