بایگانی برچسب‌ها : جمع بندی و بازنگری کوتاهی در یادداشت اخیر میثم شریفی نسب کاویان صادق زاده میلانی قال رسول الله: من ولدی اثنی عش

جمع بندی و بازنگری کوتاهی در یادداشت اخیر میثم شریفی نسب

جمع بندی و بازنگری کوتاهی در یادداشت اخیر میثم شریفی نسب

کاویان صادق زاده میلانی

قال رسول الله: من ولدی اثنی عشر نقیبا ً…آخرهم القائم (اصول کافی).»

رسول خدا گفت که از فرزندان من دوازده سرپرست داریم…که آخرین آنها قائم است

دخلت ُ علی فاطمة علیها السلام و بین یدیها لوح فیه اسماء الاوصیاء من ولدها فعددت اثنی عشر آخرهم قائم (ع). ثلاثة منهم محمد و ثلاثة منهم علیّ (اصول کافی) »

بر فاطمة علیها سلام وارد شدم در دستانش لوحی بود که نام اوصیا از فرزندان او در آن بود و چون شمردم دوازده عدد بودند و آخرین آنها قائم بود. سه تای آنان محمد هستند و سه تایشان علیّ..

مقدمه

بحث اخیر با میثم شریفی نسب به اینجا رسید که از شش حدیث بررسی شده در بخش مربوط به عدد دوازده هیچکدام استحکام متن نداشتند و در معرفی ائمه بین 11 تا 13 امام در نوسان بودند. در اینکه این مطلب و مراجعه به متون البته برای کسانی که قرنها باین باور خو کرده اند دشوار است ولی به هر حال این بحث نیازمند باز کردن موارد لازم بود و حال که در ادامه مباحث قبلی این مقوله نیز به لطف حق باز شد فکر می کنم گفتمانهای بین مسلمانان و بهائیان بر پایۀ مطالعاتی بهتر و وارد کردن خرد و قرائت علمی متون در بحث باشد و این پایه ای درست و اساسی برای مباحث بعدی است. این بحثی بود که در مناظرات قبلی با علی تهرانی باز نشد و این فرصت خوبی برای پیش بردن بحث و باز کردن زوایای تازۀ آن بود. ادامه‌ی خواندن

Advertisements
نوشته‌شده در نقد تاریخی, اسلام | برچسب‌خورده با | ۱ دیدگاه